Grunt Natur

Djupt impregnerande desinficeringsmedel för inomhus- och utomhusbruk

Användningsområde
Grunt Natur används inom- och utomhus för rengöring och skydd av väggar och tak mot mögel och röta, för desinficering och antibakteriell behandling av offentliga utrymmen. Kan appliceras på alla typer av väggar: puts, fasta och lätta mineralunderlag, betong, spackel, fiber- och cementplattor, gips och gipskartong, tegel och annat byggmaterial samt träfiberplattor och övriga träytor.

Fördelar

 • Färglös lösning som absorberas djupt och har utmärkta vidhäftande/fästande egenskaper;
 • När Grunt Natur absorberas i materialet, bildar det ett vattenavvisande skikt med antiseptiska egenskaper;
 • Tillverkad av noggrant utvalda material med goda diffusionsegenskaper;
 • Lösningen är avsedd för antibakteriell behandling och för stärkning av poriga mineralmaterial, den förebygger uppkomst av mögel och blåröta, otrevlig lukt, bl.a. av röta, den bleker ytan och skyddar mot aggressiv miljö och mekaniskt slitage;
 • Svår att sköljas ur, förbinder sig kemiskt med träet och minskar dess porighet;
 • Gör träet svårantändligt;
 • Påverkar inte möjligheter för limning och senare målning av träet;
 • Bevarar trätexturen, förhindrar inte luftcirkulationen;
 • Stoppar pågående biologiska nedbrytningsprocesser;
 • Brand- och explosionssäker, ofarlig och luktlös;
 • Skyddar träet mot sprickbildning;
 • Grunt Natur är varken toxisk eller cancerogen.


Användningsmetod

Grunt Natur appliceras på underlaget som har rengjorts från damm, smuts och olja, med hjälp av pensel eller roller vid lägsta temperatur +5°C. Två skikt appliceras med hjälp av pensel eller roller med 30-40 min intervall, som ger en normerad total materialåtgång på 100 – 250 g/m2 beroende på underlagets absorptionsförmåga. Efter 24 timmar är den behandlade och torkade ytan övermålningsbar. Fryst trä bör inte behandlas! Undvik blandning med andra medel. Rör om väl innan användning. Eventuell fällning påverkar inte produktens kvalitet. Säkerhetsanvisningar
Grunt Natur förvaras oåtkomligt för barn. Använd lämplig skyddsklädsel – handskar och skyddsglasögon eller -mask. Vid stänk i ögonen skölj omgående med rikligt med vatten. Vid behov kontakta läkare (om möjligt visa etiketten för läkare). Hanteras på väl ventilerad plats. Kasseras tillsammans med övrigt hushållsavfall.
Innehåller – verkningsämne: 2% borsyra; upp till 10,15% tillsatser, vatten.

Förvaring och transport
Grunt Natur förvaras och transporteras i hermetiskt tillsluten originalförpackning, avskilt från livsmedel. Vid frysning, behåller sina egenskaper även efter upptining och omrörning. Förvaringstid 36 månader.
Följ säkerhetsanvisningar vid hanteringen! Innehåller biocid. Innan användning läs igenom bruksanvisningen. Biocidpreparatens registreringsnummer: 0427/08